1. Giáo viên:

Trường Mầm Non kỳ Châu có một đội ngũ giáo viên tâm huyết, tận tụy với nghề, hết lòng yêu thương con trẻ.

- Tất cả các giáo viên đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành giáo dục mầm non và giàu kinh nhiệm giảng dạy.

- Giáo viên thường xuyên được học tập, bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên giỏi cấp huyện.

2. Nhân viên:

- Trường có 1 nhân viên y tế học đường, 1 nhân viên kế toán, 3 nhân viên nuôi dưỡng, 1 bảo vệ.

3. Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng: 25 cháu với 2 cô giáo

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): Lớp 3 tuổi A: 27 cháu với 2 cô giáo; Lớp 3 tuổi B: 27 cháu với 2 cô giáo

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): Lớp 4 tuổi A: 30 cháu với 2 cô giáo, Lớp 4 tuổi B: 30 cháu với 2 cô giáo

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): Lớp 5 tuổi a: 27 cháu với 2 cô giáo, Lớp 5 tuổi B: 32 cháu với 1 cô giáo